«ΠΑΙΑΝΙΑ, 200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ»

ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Το 1821 και η συμβολή των Αρβανιτών στην Ελληνική Επανάσταση

Βασική επιδίωξη του Δήμου μας είναι να αναδείξουμε τη σημαντικότητα της συμβολής των Αρβανιτών στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα και πιο συγκεκριμένα, η επιτροπή εστιάζει σε ενότητες όπως:

Η ακαδημαϊκή μελέτη της συμβολής των Αρβανιτών στην Ελληνική Επανάσταση του 1821

Η προστασία, καταγραφή και διαφύλαξη της Αρβανίτικης διαλέκτου

Η μελέτη των ιδιαίτερων κοινωνικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών

Η ιστορική αναβίωση των γεγονότων της Ελληνικής Επανάστασης

Η προστασία και διαφύλαξη των ιστορικών μνημείων

Η διάδοση και διαφύλαξη των θρησκευτικών μνημείων

Η διοργάνωση εκδηλώσεων και τιμών

Η αναβίωση εθίμων του 19ου αιώνα

Η έκδοση, διάθεση και προβολή ιστορικών λευκωμάτων

Η κάθε τύπου διοργάνωση που θα συμβάλλει στην ιστορική αποτύπωση της ανθρωπογεωγραφίας, ιστοριογραφίας και λαογραφίας των Μεσογείων του 19ου αιώνα.

Διοργάνωση και διάνθιση διαγωνισμών και η ενίσχυση της ερασιτεχνικής πρωτοβουλίας για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.


2. Η Παιανία & Τα Μεσόγεια στην πορεία των 200 ετών

Αναντίλεκτα, πορευόμασταν και πορευόμαστε με διαφορετικούς ρυθμούς από την πρωτεύουσα. Παρόλο που βρισκόμαστε 18 χιλιόμετρα μακριά, οι ταυτότητές μας, οι περιοχές μας και οι παραδόσεις μας διατηρούν μία ευχάριστη νότα διαφοροποίησης, παραμένοντας εκτός του κομφορμισμού του σήμερα. Χαρακτηριστικά άξια αναφοράς και μελέτης είναι:

Η μετάβαση από τα προεπαναστατικά στα μετεπαναστατικά χρόνια

1830, ελεύθερο κράτος, ελληνικές πόλεις

Η κοινοτική έννοια στα Μεσόγεια

Η μελέτη της κοινωνικής ανθρωπολογίας μέσα στους αιώνες

Η ανάδειξη των ιστορικών προσπαθειών εκβιομηχάνισης

Η συνέχιση της παράδοσης του πρωτογενούς τομέα και η προώθηση του κάμπου και του Μεσογείτικου κρασιού.

Η έκδοση λευκωμάτων, συλλογών, φωτογραφικών εκθέσεων σχετικά με τον τρόπο ζωής και δράσης μέσα στα 200 χρόνια των κατοίκων των Μεσογείων.

Η συμβολή του Αττικού κάμπου στην κοινοτική οικονομία των Μεσογείων Η πορεία των Μεσογείων στον 20ο αιώνα

Η συμβολή των Μεσογειτών στους συνεχείς εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες, στην εθνική αντίσταση και στο σήμερα


3. Σημαντικές ιστορικές φυσιογνωμίες της Παιανίας (Λιοπεσίου) και των Μεσογείων – Πρόσωπα που άφησαν το αποτύπωμά τους στο χρόνο

Σκοπός του παραπάνω άξονα είναι να δοθεί φως, αλλά και η απαραίτητη σημασία στο βίο, το έργο και τα κατορθώματα Λιοπεσ(ι)ωτών του 19ου, 20ου και 21ου αιώνα, με κύρια έμφαση στις προσωπικότητες της Επανάστασης.


4. Το 2021 ως παράθυρο του Δήμου Παιανίας στον 21ο αιώνα - Ευκαιρίες και Προκλήσεις

Βασική επιδίωξη είναι το 2021 να αποτελέσει το εφαλτήριο του 21ου αιώνα για την πόλη μας, αφήνοντας παρακαταθήκη για τα επόμενα έτη. Σημαντικότερο όραμα αποτελεί η διαφύλαξη, ανάδειξη και προστασία του πλούσιου ιστορικού υλικού που βρίσκεται στην πόλη μας και πιο συγκεκριμένα:

Η δημιουργία, διαφύλαξη και συντήρηση του ιστορικού-πολιτιστικού αρχείου Μεσογείτικου πολιτισμού.

Η προς κάθε κατεύθυνση επιδίωξη με έννομο μέσο, δημιουργία Μουσείο Μεσογείτικου πολιτισμού.